† Archdiocese of Lipa † - History
Panalangin ng Batangueño

Ama naming Mapagmahal
tinawag po Ninyo kami kay Jesu-Kristo
upang maging mga sambayanan
ng mga taong may kaganapan
ng buhay sa sanlibutan,
sumasaksi sa Inyong Paghahari
sa pagsasabuhay ng Misteryo Paskuwal,
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Puspusin po Ninyo ng Inyong Banal na Espiritu
ang aming buong Arsidiyosesis...
View the Complete Prayer

Here are all Parishes under the Archdiocese of Lipa in their respective Vicariates

Hover your mouse icon to the Image of the Church to see a large preview and Click on it to proceed to their website.

(Note that some parishes have not yet submitted the links to their websites.)